ساعت کاری جدید بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام شد. باتوجه به تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۶ خرداد ماه، ساعت کاری بانک‌ها در تابستان ۱۴۰۲ تغییر کرد.

فوری | ساعت کاری جدید بانک‌ها اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ساعت کاری جدید بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام شد. باتوجه به تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۶ خرداد ماه، ساعت کاری بانک‌ها در تابستان ۱۴۰۲ تغییر کرد.

بر اساس اطلاعیه سازمان استخدامی کشور، جزئیات ساعت کار بانک‌ها اعلام شد.

ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها به استناد اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پرمصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ به شرح جدول زیر است.

قابل توجه است، وفق ضوابط و مقررات تمامی دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته مطابق با ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری هستند.