ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 17 تیر 1402 با کاهش 86 هزار و 554 تومان به 12 میلیون و250 هزار و413 تومان رسید.

واریزی جدید دولت به حساب سهام عدالتی ها | ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 17 تیر 1402 با کاهش 86 هزار و 554 تومان به 12 میلیون و250 هزار و413 تومان رسید.

امروز شنبه (17 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 49 هزار 644 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 72589 واحد کاهش در ارتفاع 2.195.397 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 777.673 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 5410 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7999 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،کچاد،فولاد،کگل،نوری،دعبید و کاوه صورت گرفت و شاخص های خدیزل،ارفع،حخزر،ساوه،فزر،فجهان و وملل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1348

1168

شگویا 1607 49

شاوان 2910 5

دانا 455 45

بنیرو  465 3

رمپنا 1420 143

اخابر 1158 244

کگل 706 107

حکشتی‌ 1732 80

فولاد 583 2520

فولاژ 1804 48

فخوز 386 116

ساراب 3373 9

ورنا 718 3

حپترو 5791 1

کچاد 662 237

وپست 918 16

مارون 17855 49

شپنا  878 416

شتران 515 2600

شبندر 1377 930

بسویچ 428 9

وبملت 481 305

وبصادر 236 1427

خاور 500 420

وتجارت  261 1822

فایرا 879 32

شراز 1749 4

جم 5189 42

فملی 731 1840

سدشت 4629 8

بفجر 2568 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1626 41

خساپا 292 36

لکما 210 22

بترانس 325 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و250 هزار و 413 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1348 2292

شگویا 1607 47

شاوان 2910 4

دانا 455 16

بنیرو  465 3

رمپنا 1420 137

اخابر 1158 239

کگل 706 104

حکشتی‌ 1732 78

فولاد 583 2520

فولاژ 1804 73

فخوز 386 296

ساراب 3373 3

ورنا 718 3

حپترو 5791 1

کچاد 662 181

وپست 918 16

مارون 17855 47

شپنا  878 1008

شتران 515 2090

شبندر 1377 912

بسویچ 428 9

وبملت 481 299

وبصادر 236 1400

خودرو 315 47

وتجارت  261 1788

 فایرا 879 31

شراز 1749 4

جم 5189 41

فملی 731 1473

سدشت 4629 8

بفجر

2568

38

وتوصا 148 12

شبریز 1626 15

خساپا 292 39

لکما 210 22

بترانس 325 3