جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا در ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ می گوید: بریتانیا در کنار سازمان جاسوسی «سیا» پشت کودتای ۲۸ مرداد بود

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا در ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ می گوید: بریتانیا در کنار سازمان جاسوسی «سیا» پشت کودتای ۲۸ مرداد بود؛ اسنادی با عنوان «طرح لندن» نشان می‌دهد چگونه MI۶ همراه با CIA، کودتا در ایران را طرح‌ریزی کردند. کودتای ۲۸ مرداد برای همیشه چهره آمریکا و بریتانیا را در ایران تخریب کرد.