علی لاریجانی با بیان اینکه به نظر من باید دولت را دو قسم کنیم، یک قسم وزرای ستادی و یک قسم وزرای منطقه ای، گفت: وزرای منطقه ای مسئول چند استان می شوند، از مجلس هم رای اعتماد می گیرند. مدیران کل هم باید زیر نظرشان باشند

پیشنهاد علی لاریجانی: باید دولت را دو قسم کنیم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علی لاریجانی با بیان اینکه به نظر من باید دولت را دو قسم کنیم، یک قسم وزرای ستادی و یک قسم وزرای منطقه ای، گفت: وزرای منطقه ای مسئول چند استان می شوند، از مجلس هم رای اعتماد می گیرند. مدیران کل هم باید زیر نظرشان باشند. وزرای ستادی هم لازم نیست هم برنامه ریز باشند و هم تا عمق کشور نظارت اجرایی داشته باشند. یعنی وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش و آموزش عالی یک وزیر ستادی داشته باشد ولی همه وزرای منطقه ای باید برنامه آنها را اجرا کنند. نتیجه اش این که مردم راحت تر مشکلاتشان حل می شود و از نخبگان استانی به خوبی می شود استفاده کرد.

علی لاریجانی در جمع گروهی از کارآفرینان استانی گفت: متمرکز اداره کردن کشور غلط است و باعث میشود نخبگان استانی احساس مشارکت نکنند. مصالح منطقه ای را  مرکز نشینان بخوبی نمی دانند و مناطق بهتر میدانند.  

لاریجانی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی فعلی می توان تغییراتی را در دولت برای تمرکز زدایی انجام داد اظهار داشت: طبق قانون اساسی فعلی وزرا مسئولند در مقابل رئیس جمهور و مجلس؛ بنا بر این شما به وزیر بگو اختیاراتت را بده به استاندار  میگوید نمی توانم. چرا؟ جواب می دهد برای اینکه باید پاسخگوی مجلس باشم. پس مدیر کل من باید آنجا نظر بدهد. خب مدیر کل هم حرف استاندار را گوش نمی دهد می گوید من باید پاسخگوی  وزیرم  باشم. لذا استانداران آنقدری که تسلط داشته باشند با شیخوخیت مسائل را حل می کنند. حرفشان نفوذ ندارد.

او افزود: آیا می شود کاری کرد که با قانون اساسی فعلی حل شود؟ به نظرم می شود حل کرد. حال شاید شما بگویید امیدواری باطلی دارید ولی به نظرم می شود. در قانون اساسی چند وزراتخانه فقط نام برده شده که شامل وزارتخانه های اطلاعات، خارجه، دفاع و دادگستری است. اتفاقا اینها را نمی شود منطقه ای کرد.

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: به نظرمن باید دولت را دو قسم کنیم، یک قسم وزرای ستادی و  یک قسم وزرای منطقه ای. وزرای منطقه ای مسئول چند استان می شوند، از مجلس هم رای اعتماد می گیرند. مدیران کل هم باید زیر نظرشان باشند. وزرای ستادی هم لازم نیست هم برنامه ریز باشند و هم تا عمق کشور نظارت اجرایی داشته باشند. یعنی وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش و آموزش عالی یک وزیر ستادی داشته باشد ولی همه وزرای منطقه ای باید برنامه آنها را اجرا کنند. نتیجه اش این که مردم راحت تر مشکلاتشان حل می شود و از نخبگان استانی به خوبی می شود استفاده کرد.

لاریجانی افزود: این کار نیازمند یک تحول است و شجاعت می خواهد. ایران با این گستردگی نمی تواند این قدر متمرکز مدیریت شود.