وزیر کشور، قم را الگوی جامعه اسلامی و گذرگاهی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: قم کانون مقاومت و مظهر قدرت فرهنگی نظام اسلامی است، قدرتی که موجب خشم دشمنان شده و مستکبران عالم را به ستوه آورده و در نقطه مقابل برای دنیای معنویت‌طلب امیدآفرین است.