وزیر اقتصاد گفت: وزراء دولت قبل اذعان می‌داشتند برای حل مسائل موفق به دیدار رییس جمهور نمی‌شدند.

مقایسه خاندوزی میان دولت رئیسی و روحانی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزیر اقتصاد گفت: وزراء دولت قبل اذعان می‌داشتند برای حل مسائل موفق به دیدار رییس جمهور نمی‌شدند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: مهم‌ترین تفاوت میان دولت سیزدهم و دولت پیشین تغییر رویکرد نسبت به مدیریت و حل مسایل است.

وی افزود: دولت قبل اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل کشورهای خارجی نگه داشت. از ساخت نیروگاه و حل مساله آب مردم در گرو مسائل خارجی بود.

خاندوزی گفت: وزراء دولت قبل اذهان می‌داشتند برای حل مسائل موفق به دیدار رییس جمهور نمی‌شدند. آن دوره را می‌توان دوره معطلی اقتصاد ایران نام نهاد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: تغییر رویکرد دولت سیزدهم، بزرگ‌تر از تمام موفقیت‌های ریز و درشت این دولت است.

وی گفت: بنای دولت سیزدهم این نیست که به عوامل و موانع که در روزهایی ابتدایی با آن روبه‌رو بوده، استناد کند. اما با رویه آقایان در دولت پیشین، مجبور هستیم که ما هم دست به آمارهای مقایسه‌ای بزنیم.