ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 7 شهریور 1402 با افزایش 25 هزار و 871 تومان به 11 میلیون19 هزار و411 تومان رسید.

سهام عدالت ها حسابشان را چک کنند | آغاز واریزی جدید دولت برای سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 7 شهریور 1402 با افزایش 25 هزار و 871 تومان به 11 میلیون19 هزار و411 تومان رسید.

امروز سه شنبه (7 شهریور 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون928 هزار و709 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 10904 واحد افزایش در ارتفاع 2.095.072 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 707.010 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس5962 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7359 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فارس،تاپیکو،پارسان،شپدیس،فولاد،وغدیر صورت گرفت و شاخص های خاور،وسپهر،فجهان،صبا،هرمز،زاگرس و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1200

1168

شگویا 1547 49

شاوان 2119 5

دانا 392 45

بنیرو  380 3

رمپنا 1336 143

اخابر 966 244

کگل 625 107

حکشتی‌ 1382 80

فولاد 561 2520

فولاژ 1516 48

فخوز 336 116

ساراب 3293 9

ورنا 776 3

حپترو 4734 1

کچاد 597 237

وپست 973 16

مارون 17125 49

شپنا  809 416

شتران 441 2600

شبندر 1077 930

بسویچ 431 9

وبملت 470 305

وبصادر 212 1427

خاور 375 420

وتجارت  228 1822

فایرا 788 32

شراز 1343 4

جم 4396 42

فملی 743 1840

سدشت 4270 8

بفجر 1811 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1238 41

خساپا 252 36

لکما 192 22

بترانس 276 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (7 شهریور 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و19 هزار و 411 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1200 2292

شگویا 1547 47

شاوان 2119 4

دانا 392 16

بنیرو  380 3

رمپنا 1336 137

اخابر 966 239

کگل 625 104

حکشتی‌ 1382 78

فولاد 561 2520

فولاژ 1516 73

فخوز 336 296

ساراب 3293 3

ورنا 776 3

حپترو 4734 1

کچاد 597 181

وپست 973 16

مارون 17125 47

شپنا  809 1008

شتران 441 2090

شبندر 1077 912

بسویچ 431 9

وبملت 470 299

وبصادر 212 1400

خودرو 287 47

وتجارت  228 1788

 فایرا 788 31

شراز 1343 4

جم 4396 41

فملی 743 1473

سدشت 4270 8

بفجر

1811

38

وتوصا 148 12

شبریز 1238 15

خساپا 252 39

لکما 192 22

بترانس

276

3