رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: طرفدار جریان سیاسی نیستیم. دولت گذشته به دلیل یک سری از ابهامات در راس همکاری نداشتند ولی در بدنه چرا. در این دولت خوشبختانه هم در سطح عالی و هم در سطح بدنه اجرایی همکاری ما با دولت خوب است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: طرفدار جریان سیاسی نیستیم. دولت گذشته به دلیل یک سری از ابهامات در راس همکاری نداشتند ولی در بدنه چرا. در این دولت خوشبختانه هم در سطح عالی و هم در سطح بدنه اجرایی همکاری ما با دولت خوب است.