عضو خبرگان رهبری با استناد به اطلاعاتی درباره نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی گفت: ثبت نام ها در این دوره انتخابات مجلس به گونه ای رقم خورد که همه جریانات سیاسی نامزد دارد و دیگر بهانه برای هیچ جریان سیاسی نیست که بگوید صدای ما در انتخابات شنیده نمی شود.

مصباحی‌مقدم: همه سلایق سیاسی در انتخابات مجلس نامزد دارند
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عضو خبرگان رهبری با استناد به اطلاعاتی درباره نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی گفت: ثبت نام ها در این دوره انتخابات مجلس به گونه ای رقم خورد که همه جریانات سیاسی نامزد دارد و دیگر بهانه برای هیچ جریان سیاسی نیست که بگوید صدای ما در انتخابات شنیده نمی شود.

«غلامرضا مصباحی مقدم» روز پنجشنبه پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره حضورش در این دوره از انتخابات گفت: هدف ادای وظیفه در برابر مردم است و به همین منظور برای حضور در این دوره خبرگان رهبری که مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است ، ثبت‌نام کردم.

این عضو خبرگان رهبری در ادامه گفت: قانون اساسی ما نقش بسیاری بالایی را به ملت عزیز داده و آن نقش آفرینی ملت در انتخاب رهبری است تا ملت اثرگذار باشند. ملت ، خبرگان را تعیین و انتخاب می کنند تا بر بقا و دوام شرایط در رهبری، در طول مدت رهبری نظارت داشته باشد. این مهمترین رکنی است که نظام مشروعیت خود را هم از خداوند و هم از آرای مردم اخذ می کند .

عضومجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مشارکت در انتخابات با بیان اینکه امیدوارانه به انتخابات آینده نگاه می کنم، اظهار داشت: میدان برای حضور و نقش آفرینی مردم در سرنوشت خودشان گشوده است، رهبر معظم انقلاب که در اغاز سال فرمودند که انتخابات باید با سلامت و امنیت همراه باشد و با رقابت و مشارکت بالا برگزار شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با استناد به اطلاعات موجود از ثبت نام ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ثبت‌نام‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی به گونه ای رقم خورد که همه جریانات سیاسی در انتخابات نامزد دارند و از این جهت دیگر بهانه برای هیچ جریان سیاسیوجود ندارد که بگوید صدای ما در انتخابات شنیده نمی‌شود.

داوطلب ششمین دوره انتخابات خبرگان فرایندثبت نام را مطلوب توصیف کرد ‌گفت که این فرایند هم سهل و راحت و هم‌بدون پیچیدگی بود.

منبع:ایرنا