کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴، حداقل ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد

خبر خوب دولت برای عیدی کارگران | واریز عیدی ۱۰ میلیون تومانی برای کارگران
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴، حداقل ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد

شورای عالی کار در جلسه روز گذشته خود، میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴ را به صورت علی الحساب، به مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

این مبلغ بر اساس مصوبه شورای عالی کار و با رعایت ماده ۳۶ قانون کار تعیین شده است