روزنامه کیهان برای بار دوم خواستار ردصلاحیت حسن روحانی شد.

اصرار کیهان بر ردصلاحیت حسن روحانی