در راستای اجرای مصوبه شورای عالی بورس در خصوص برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شرکت سرمایه‌گذاری خراسان شمالی با انتشار آگهی دعوت به مجمع این شرکت اعلام کرد:

خبر فوری برای سهام عدالتی ها | زمان واریز سود سهام عدالت دور جدید مشخص شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در راستای اجرای مصوبه شورای عالی بورس در خصوص برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری خراسان شمالی اعلام شد.

از کلیه سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی (سهامی عام) دعوت می‌شود تا اصالتا یا از طریق اعطای نمایندگی براساس ترتیبات تعیین شده در مقررات، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این شرکت که رأس ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ به صورت حضوری در محل شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی به آدرس : شهرستان بجنورد، خیابان قیام، نبش ضلع جنوبی چهارراه دانش آموز و یا به طور همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای https/:dima.csdiran.ir برگزار می‌شود، شرکت کنند.

زمان واریز سود سهام عدالت دور جدید

(۱) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.

(۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.

(۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده سالهای مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۴۰۱، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.

(۴) بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.

(۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت

(۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

(۷) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت شرکت

(۸) تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت

(۹) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت باشد.

شایان ذکر است در دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی بورس که با حضور اعضا و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- پیشنهادهای اتاق تعاون ایران درباره مصوبه (۱) مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۰ شورای عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اصلاح و جایگزین مصوبه (۱) ابلاغ شد.

۱-۱- مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به ‌صورت حضوری و الکترونیکی بر اساس مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نحوه برگزاری مجامع الکترونیکی تشکیل می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است سامانه الکترونیکی جهت برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و همچنین تعیین نحوه حضور در مجامع از سوی سهامداران شرکتهای مذکور را فراهم آورد.

۱-۲- سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظف هستند در راستای اجرای ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت ورقه ورود به جلسه توسط سهامداران، تا روز قبل از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نحوه حضور خود در مجامع مزبور را در سامانه الکترونیکی موضوع بند ۱-۱ این مقرره، به نحو اصالت یا از طریق نماینده، تعیین و اعلام کنند.

سهامداران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در صورت تمایل به حضور از طریق نماینده در مجمع، موظفند نماینده خود را در سامانه الکترونیکی موضوع بند ۱-۱ این مقرره، به یکی از انحاء ذیل تعیین کنند:

تعیین نماینده با ارائه وکالتنامه رسمی؛ تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده؛

۱-۳- در صورت عدم تعیین نحوه حضور در مجمع توسط سهامدار غیرمستقیم سهام عدالت در بازه زمانی موضوع بند ۱-۱، حق رأی سهامدار مزبور توسط شرکت تعاونی عدالت شهرستانی واجد شرایط به نیابت از وی حداکثر به میزان سهامداری سهامداران غیر مستقیم آن شهرستان، اعمال می¬گردد. این نیابت صرفاً جهت حضور و اعمال حق رأی در مجامع شرکتهای سرمایه¬گذاری استانی است که تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ برگزار شود.

تبصره: شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی موضوع بند فوق، باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف) آخرین مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سالهای مالی ۱۴۰۰ و یا ۱۴۰۱ با حصول حدنصاب ۲۰ درصد از اعضای شرکت تعاونی عدالت شهرستانی حسب تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده باشد.

ب) صورتجلسه مجمع فوق‌الذکر با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد.

شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت ملزم هستند با ایجاد امکانات لازم و اطلاع رسانی مناسب بر اساس قوانین و مقررات بخش تعاون مجامع دو مرحله ای خود را برگزار و به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانند. هزینه های قابل قبول این فرآیند پس از تصویب مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تأیید کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت قابل تأدیه خواهد بود. شرکت های سرمایه گذاری استانی مجازند جهت برگزاری مجامع مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب با پیشنهاد کانون سهام عدالت و تأیید سازمان بورس به تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت پرداخت نماید. "

۲- در راستای اجرای جزء ۱-۱ بند ۱ نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این مصوبه فهرست تعاونی‌های واجد شرایط موضوع تبصره جزء ۳-۱ بند ۱ را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید.

۳- کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت (مصوب ۱۴۰۲.۳.۱۶ شورای‌عالی بورس) بر فرآیند برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، نظارت می‌کنند.

۴- برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، براساس این مقرره در چند فاز در سطح کشور اجرا گردد که از دو استان در فاز نخست آغاز می‌شود.

۵- با توجه به بند ۱ مصوبات این صورتجلسه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۴، قسمت ب بند ۲ مصوبه ۱۴۰۰.۴.۱۵ و جزءهای ۴ و ۶ بند ۱ مصوبه ۱۴۰۰.۱.۱۷ملغی شد.

۶- جزء ۵ بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۱.۱۷به شرح ذیل اصلاح شد:

«ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جهت بررسی صلاحیت عمومی و حرفه‌ای آنها در سامانه ستان مطابق برنامه زمانبندی اعلامی سازمان بورس امکان‌پذیر بوده و تمدید آن با تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس خواهد بود. انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره صرفاً از میان داوطلبانی صورت خواهد پذیرفت که صلاحیت حرفه‌ای، عمومی و اختصاصی آنها برابر با الزامات موجود، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار احراز و تأیید شده و مشخصات آنها جهت اطلاع عموم منتشر و به ترتیب حروف الفبا در سامانه برگزاری مجمع الکترونیکی درج شده باشد.»

۷- جزء ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۲.۷ به شرح ذیل اصلاح شد:

«هیئت مدیره شرکت مکلف است اطلاعیه دعوت صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده جهت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره را حداقل ۱۰ روز پیش از تاریخ برگزاری و تشکیل مجمع جهت بارگذاری در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار ارسال کند.

این اطلاعیه جهت اطلاع عموم در تارنماهای سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بارگذاری خواهد شد. آگهی دعوت باید حداقل دوبار در صدا و سیمای استانی در استان مربوطه منتشر شود.

تبصره: مهلت سازمان بورس و اوراق بهادار برای بارگذاری اطلاعیه‌های دعوت در سامانه کدال و سایت سازمان حداقل ۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع می‌باشد.»