علی اکبر صالحی در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم‌ سیاسی ایران گفت: سیاست اصولی ایران در ایجاد و حمایت از مقاومت‌ همچنان پا بر جا است‌ و هزینه هم می‌دهد.

صالحی: سیاست ایران در حمایت از مقاومت پابرجاست، هزینه هم می‌دهد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علی اکبر صالحی در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم‌ سیاسی ایران گفت: سیاست اصولی ایران در ایجاد و حمایت از مقاومت‌ همچنان پا بر جا است‌ و هزینه هم می‌دهد.

مهمترین بخش اظهارات علی اکبر صالحی به شرح زیر است:

قدرت‌ به هر حال حرف آخر را می‌زند/ جمهوری اسلامی بر مدار سیاسی هیچ قدرتی نیست

* مکتب اسلام را درست به نسل جدید معرفی نکرده‌ایم.

* حضرت علی می‌فرماید "علم قدرت‌ است".

* علوم‌ سیاسی با ذهن و جهان بینی همراه است‌ و باید اجازه بدهیم افراد جهان بینی خودشان‌ را داشته‌ باشند.

* بدون‌ هیچ واهمه و خجالتی در غزه نسل‌کشی اتفاق می‌افتد و آمریکایی که ما را متهم به داشتن سلاح هسته‌ای می‌کرد، می‌بینید چطور برخورد می‌کند.

* در مکتب اسلام جزمیت نیست؛ و متأسفانه مکتب اسلام را درست به نسل جدید معرفی نکرده‌ایم.

* بپذیریم که جهان دارد در هم تنیده می‌شود. در همین ایران "مهاجرت مجازی" داریم. یعنی طرف همین جا زندگی می‌کند ولی برای‌ خارج کار می‌کند.

* جمهوری اسلامی بر مدار سیاسی هیچ قدرتی نیست. اینکه از این استقلال سیاسی درست استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم، بحث دیگری است.

سیاست ایران در حمایت از مقاومت پابرجاست، هزینه هم می دهد

* ما مثل‌ کشورهای همسایه نیستیم که شب یک حرف می‌زنند و صبح حرف دیگری می‌زنند!

* سیاست اصولی ایران در ایجاد و حمایت از مقاومت‌ همچنان پا بر جا است‌ و هزینه هم می‌دهد.

* ما نه تنها و نه منزوی هستیم؛ با خیلی از کشورها رابطه‌ سیاسی داریم و عضو خیلی از گروه‌های بین‌المللی هستیم.

* در طول تاریخ ایران تنهایی استراتژیک دارد. ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی تنها بوده‌ است. مثلا جنگ هشت‌ ساله زمانی آغاز شد که هیچ کس همراه‌ ما نبود.

* هر اتحادی لزوما اتحاد استراتژیک نیست. 

* ما باید هوشمندانه و واقعگرایانه عمل کنیم؛ جهان‌بینی ما، ما را از واقعگرایی منع نکرده است.

تنها کشوری که شیر انرژی‌اش دست‌ خودش است، ایران است‌

* نباید در رابطه با روسیه احساسی عمل کنیم؛ متاسفانه گاهی احساسات بر ما غلبه می کند

*  تنها عامل‌ حفظ حکمرانی و نظام ما "مردم" هستند و نباید بگذاریم خدای ناکرده مردم‌ از نظام جدا شوند

* از رابطه‌ با روسیه ارزیابی درست داشته باشیم و نمی‌توانیم احساسی عمل کنیم؛ متأسفانه گاهی اوقات‌ احساسات بر ما غلبه می‌کند.

* باید راه در میانه قدرت‌ها ایستادن و کار کردن با آنها را بدانیم.

* آمریکا می‌خواهد هیمنه تک قطبی خودش را حفظ کند و به خاطر همین باید اقتصاد و ارتش قوی داشته‌ باشد.

* یکی از ابزارهای مهم مهار چین انرژی است‌ و یکی از منابع مهم انرژی در خاورمیانه است.