وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: اکنون یکی از حوزه های انقلاب، حوزه آموزشی است که باید متحول شود. در انقلاب آموزشی باید بتوانیم دانش آموختگانی در تراز انقلاب داشته باشیم. به نظر من به دو دلیل در این حوزه موفق نبودیم؛ دلیل اول متون آموزشی ما است و دومین دلیل اینکه متاسفانه نگاه‌های آموزشی دیگران بر ما غلبه داشت.

متکی: انقلاب سیاسی ما موفق بود اما در حوزه اقتصادی موفق نبودیم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: اکنون یکی از حوزه های انقلاب، حوزه آموزشی است که باید متحول شود. در انقلاب آموزشی باید بتوانیم دانش آموختگانی در تراز انقلاب داشته باشیم. به نظر من به دو دلیل در این حوزه موفق نبودیم؛ دلیل اول متون آموزشی ما است و دومین دلیل اینکه متاسفانه نگاه‌های آموزشی دیگران بر ما غلبه داشت.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین ایران در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی با عنوان آینده نظامی جهانی سیاست‌ها و الگوی رفتار ایرانی گفت: اینکه چگونه افق ها و آرمان‌ها را تعریف کنیم در سیاست ما موثر است. امام راحل به ما گفت که قدرت ما منطقِ حق ماست، اگر از منطق، قدرت برخیزد متفاوت است تا اینکه منطق از قدرت پیروی کند.

وی افزود: جهان در حال گذار است و نظم جاری در حال رفتن است، ما مولفه‌های این نظم را باید بشناسیم و چرایی رفتنش را باید بدانیم. رفتنی که مفتضحانه بیان می‌شود مانند رفتن آمریکا از افغانستان با رفتنی که مفهوم افول آمریکاست یک آهنگ جدید ایجاد می‌کند. افول آمریکا از زمانی شروع شد که فهمید آنچه را که می‌خواهد نمی تواند محقق کند و آنچه را که نمی‌خواهد نمی تواند جلویش را بگیرد. امروز در جهان حال گذار دو بحث مطرح است؛ یک اینکه چرایی این وضعیت را بشناسیم. از مولفه های اثرگذار در فروپاشی وضیعتی که در نیم قرن گذشته حاکم بود قطعا گفتمان انقلاب اسلامی است.

وزیر خارجه پیشین کشورمان ادامه داد: دوم آنکه آیا نظم کنونی فرومی‌پاشد؟ که به اعتقاد من غربی ها دارند خودشان را تطبیق می‌دهند. اینکه آقای مکرون می گوید غرب به پایان خودش رسیده یک اعتراف است. انقلاب سیاسی ما موفق بود اما در حوزه اقتصادی موفق نبودیم. اکنون یکی از حوزه های انقلاب، حوزه آموزشی است که باید متحول شود. در انقلاب آموزشی باید بتوانیم دانش آموختگانی در تراز انقلاب داشته باشیم. به نظر من به دو دلیل در این حوزه موفق نبودیم؛ دلیل اول متون آموزشی ما است و دومین دلیل اینکه متاسفانه نگاه‌های آموزشی دیگران بر ما غلبه داشت.

متکی گفت: در حوزه رفتار بین المللی ایران، اکنون زمان آن فرا رسیده که نقد ریشه‌ای نسبت به جریان حاکم در نظام بین المللی داشته باشیم. امیدوارم در حوزه تولید گفتمان اساتید نقش موثری داشته باشند. یک وقتی جلساتی در وزارت خارجه تحت عنوان مباحث حقوق بشر ترتیب دادیم. در آنجا موضوعاتی که در سازمان های بین المللی مطرح بود را می نوشتیم. اگر بخشی از تلاشمان را متوجه تولید گفتمانی کنیم، ذکات علم را اساتید پرداخته‌اند.