ارزش سهام عدالت در بازار امروز اعلام شد.

ارزش سهام عدالت اعلام شد | واریزی جدید دولت به حساب سهام عدالتی ها از امشب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 23 اسفند 1402 به 9 میلیون 179 هزار و 876 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (23 اسفند 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 316 هزار و755 تومان رسید.

 شاخص کل بازار بورس نیز با10832 واحد کاهش در ارتفاع 2.152.668 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 732.942 واحدی قرار گرفته است. 

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4924 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7465 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،فولاد،وغدیر،فملی،شبندر،فارس،تاصیکو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،هرمز،آریا،مادیرا،زاگرس،آریان ،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1126

1168

شگویا 1675 49

شاوان 1758 5

دانا 328 45

بنیرو  265 3

رمپنا 1232 143

اخابر 1021 244

کگل 442 107

حکشتی‌ 1188 80

فولاد 475 2520

فولاژ 1573 48

فخوز 390 116

ساراب 3587 9

ورنا 830 3

حپترو 6439 1

کچاد 440 237

وپست 795 16

مارون 15510 49

شپنا  552 416

شتران 319 2600

شبندر 1073 930

بسویچ 486 9

وبملت 228 305

وبصادر 193 1427

خاور 294 420

وتجارت  149 1822

فایرا 565 32

شراز 1266 4

جم 5047 42

فملی 620 1840

سدشت 13080 8

بفجر 2150 38

وتوصا 103 12

 شبریز 1241 41

خساپا 264 36

لکما 115 22

بترانس 294 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 اسفند 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و179 هزار و876 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1126 2292

شگویا 1675 47

شاوان 1758 4

دانا 328 16

بنیرو  265 3

رمپنا 1232 137

اخابر 1021 239

کگل 442 104

حکشتی‌ 1188 78

فولاد 475 2520

فولاژ 1573 73

فخوز 390 296

ساراب 3587 3

ورنا 830 3

حپترو 6439 1

کچاد 440 181

وپست 795 16

مارون 15510 47

شپنا  552 1008

شتران 319 2090

شبندر 1073 912

بسویچ 486 9

وبملت 228 299

وبصادر 193 1400

خودرو 315 47

وتجارت  149 1788

 فایرا 565 31

شراز 1266 4

جم 5047 41

فملی 620 1473

سدشت 13080 8

بفجر

2150

38

وتوصا 103 12

شبریز 1241 15

خساپا 264 39

لکما 115 22

بترانس

294

 

3