گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار هفته جاری قرار دارد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی استسفاریه ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران و شرکت کنت ترکیه به داوری بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار و طرح یک فوریتی استسفاریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شوری اسلامی خواهد بود.

همچنین نمایندگان در هفته جاری تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها و تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق دو تبصره به بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) اعاده شده از شورای نگهبان و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.