معاون وزیر کشور دولت اصلاحات به استعفای رئیس سابقش از شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان وامنش نشان داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مرتضی مبلغ فعال اصلاح طلب در مورد استعفای موسوی لاری از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: نامه‌ای که آقای موسوی‌لاری نوشته خیلی روشن است و هیچ پیچیدگی‌ای ندارد. دلیل اصلی هم همان ضعف جسمانی بوده و از قبل هم می‌دانم که وی همیشه این مساله را مطرح می‌کرده است. اما اینکه این استعفا بتواند تلنگری در تجدید‌نظر در شورای عالی باشد؛ امری بدیهی و روشن است که آقای لاری نیز تایید کرده‌اند. ما برای آینده نیاز داریم که براساس مقتضیات جدیدی بازنگری، آسیب‌شناسی و تجدید‌نظر کنیم تا هم به رویکردها، راهبردها و هم به سازمان و سازوکار مناسب برای آینده برسیم.