نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیین نامه داخلی مجلس 241 ماده دارد، اظهار کرد: هیچ ماده ای در آیین نامه داخلی مجلس برای استیضاح هیأت رئیسه وجود ندارد. چند نماینده معترض به هیأت رئیسه می توانند در انتخابات سال دوم هیأت رئیسه به ترکیب فعلی رأی ندهند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش فردانیوز؛ سایت منتسب به یاشار سلطانی با تحریف یک خبر مدعی شد «یکصد نماینده مجلس دنبال استیضاح رئیس مجلس هستند» حال آنکه این موضوع به کل بی پایه و اساس است.

سیدغنی نظری درباره خبر جمع آوری 100 امضا در مجلس برای استیضاح محمدباقر قالیباف به فردانیوز گفت: این خبر از اساس کذب است. یاشار سلطانی با خبرسازی های غیرواقعی همواره سعی داشته آقای قالیباف را تخریب کند. به هیچ عنوان موضوع استیضاح رئیس مجلس صحت ندارد و کسی هم در مجلس این مسئله را دنبال نمی کند.

وی عدد 100 نماینده معترض به نحوه تعیین ترکیب کمیسیون های تخصصی را بزرگنمایی غیرواقعی خواند و افزود: اگر این آمار صحت داشته باشد یک جو عمومی در مجلس ایجاد می شود حال آنکه چنینی وضعیت اصلا وجود ندارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس یادآور شد: چندنفری از نمایندگان دنبال عضویت در کمیسیون های خاص بودند اما نتوانستند به خواسته خود برسند و مدعی شدند «تعیین ترکیب کمیسیون ها مهندسی شده بود». حالا از میان آنها 2 یا 3 نفری که بیشتر به قرار نگرفتن در ترکیب کمیسیون مدنظرشان معترض بودند، می خواستند طرح استیضاح هیأت رئیسه مجلس را مطرح کنند اما اساسا این کار شدنی نیست.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیین نامه داخلی مجلس 241 ماده دارد، اظهار کرد: هیچ ماده ای در آیین نامه داخلی مجلس برای استیضاح هیأت رئیسه وجود ندارد. تنها این افراد می توانند در انتخابات سال دوم هیأت رئیسه به ترکیب فعلی رأی ندهند.

وی با بیان اینکه عضویت در کمیسیون های مجلس در این دوره امتیازبندی بود، ادامه داد: من خودم خواستار عضویت در کمیسیون بودجه بودم اما 25 امتیاز کم آوردم، قانع شدم و به کمیسیون اقتصادی رفتم. در واقع من خودم از امتیازبندی متضرر شدم اما باید انصاف را رعایت کنیم.

غنی نظری بیان کرد: آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس برنامه های زیادی را باید رسیدگی کند که اصلا وقتی برایش نمی ماند که به کارهایی همچون تعیین ترکیب کمیسیون های مجلس برسد. در هیأت رئیسه 2 نفر مسئول این کار بودند اما فارغ از این موضوع ترکیب کمیسیون ها هر طوری می شد بالاخره شاید چند نفری معترض می شدند. باید مسئله را کلان دید و به این خبرسازی های کذب که تنها هدفش تخریب مجلس است توجهی نکرد.

وی ادامه داد: مردم امروز دنبال نتیجه هستند و از دعواهای سیاسی خسته شدند، اگر از این مجلس حرکت سازننده ببینند امیدوار می شوند بنابراین نیت همه ما باید این باشد که برای مردم کار کنیم. دوستانی هم که انتقاد دارند واقع بینانه انتقاد کنند. اگر واقعا آقای قالیباف در تعیین ترکیب کمیسیون ها نقش داشت، با ارتباطاتی که من داشتم باید امروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه می بودم اما عضو این کمیسیون نشدم.

آیا این خبر مفید بود؟