سفیر اسپانیا در تهران امروز در پایان ماموریتش با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و خداحافظی کرد.