اظهارات آقای فیاض درحالی بیان شده است که محمدباقر قالیباف در دوره انتخابات مجلس رویکرد اصلی خود را استفاده از جوانان در مجلس جدید عنوان کرده بود. او در زمان نگارش و تهیه لیست تهران تمام تلاشش را کرد تا تعداد بیشتری از جوانان وارد مجلس جدید شوند و در واقع برای عملی شدن ایده جوان گرایی برگرفته از گام دوم مدنظر رهبری تلاش کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سایت فردا: هنوز زمان زیادی از آغاز به‌کار مجلس نگذشته که اصلاح‌طلبان عملیات تخریبی خود را علیه نهاد قانون‌گذاری آغاز کرده‌اند. یک‌روز با تقطیع و نشر اخبار جعلی درباره رئیس‌مجلس و روز دیگر با انتشار اخبار نادرست درخصوص رویکرد و کلیت مجلس عملیات روانی می‌کنند.

در جدیدترین موضع در این مورد روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد» به سراغ ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس رفته‌ است و از او درباره مجلس جدید، نمایندگان و رئیس‌مجلس سوالاتی را پرسیده است. او در این مصاحبه گفته است: «در مجلس هم نیروهای جوان علم‌گرا در برابر قالیباف عملگرا قرار خواهند گرفت. نشانه‌های چنین تقابلی هم تا حدی آشکار شده است...».

این اظهارات آقای فیاض درحالی بیان شده است که محمدباقر قالیباف در دوره انتخابات مجلس رویکرد اصلی خود را استفاده از جوانان در مجلس جدید عنوان کرده بود. او در زمان نگارش و تهیه لیست تهران تمام تلاشش را کرد تا تعداد بیشتری از جوانان وارد مجلس جدید شوند و در واقع برای عملی شدن ایده جوان گرایی برگرفته از گام دوم مدنظر رهبری تلاش کرد. بر همین مبنا تحلیل او مبنی بر اختلاف جوانان با قالیباف اشتباه و نادرست است. نحوه تعامل جوانان در مجلس با قالیباف هم دقیقا در تناقض با سخنان فیاض است.

اکنون نکته اساسی این است که آقای فیاض چرا این سخنان را مطرح کرده است؟ به‌نظر می‌رسد او که استاد شناخته‌شده دانشگاه است احتمالا اطلاع از رویکرد و نظریات آقای قالیباف درباره جوانان به خصوص در انتخابات مجلس نداشته است. بهتر است آقای ابراهیم فیاض با نگاهی به میزان بهره‌گیری تخریب‌گران مجلس جدید از سخنان او مراقبت بیشتری داشته باشد تا در دام عملیات روانی آنها نیفتد.

تحلیل های او درباره دولت آینده هم دارای معایب و نقص های فراوان است که بیشتر خوشایند اصلاح طلبان است تا همخوان با واقعیت.همان گونه که تحلیل او از مجلس یازدهم و بی هویت خطاب کردن آن اتهام و شعار سیاسی است تا تحلیل و حاکی از هیجان زدگی و عجله آقای فیاض. که البته قبل از این موارد مشابه کم نداشته.