دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات تأکید کرد: اگر امروز اصلاح طلبان همه سرمایه های خود را جمع کنند و حرکت جبهه ای را همچنان ادامه دهند، نیازمند معرفی کاندیدای واحد حداکثری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. ضمن آنکه باید برنامه ای قوی، جامع، عدالت محور و کارشناسی شده تهیه کنند که متضمن خروج جامعه از بحران باشد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

فردا: برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند اصلاح طلبان در موقعیت مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ هستند. در آن دوره عده‌ای شان قائل به تحریم انتخابات بودند، اما اکثریت گرچه نظر به معرفی نامزد در انتخابات داشتند، اما در عمل هر گروه نامزد خودش را می‌خواست به صحنه رقابت بیاورد و حاضر نبود از موضعش عدول کند.

علی صوفی درباره مشابه بودن موقعیت امروز اصلاح طلبان با وضعیت آن‌ها در سال ۱۳۸۴ به فردانیوز گفت: هیچ تشابهی بین شرایط فعلی اصلاح طلبان و وضعیت شان در سال ۸۴ نمی‌بینم. درست است که آسیب جدی به سرمایه اجتماعی اصلاحات وارد شده و موقعیت انتخاباتی اصلاح طلبان به خطر افتاده است، اما نسبت گروه‌های درون اردوگاه اصلاحات به مانند سال ۸۴ نیست.

وی افزود: اصلاح طلبان بعد از سال ۸۴ دو استراتژی «انسجام بخشی و اجماع سازی» را دنبال کردند که برگرفته از تجربه شکست تلخ در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ بود. آن‌ها در پیشبرد این دو استراتژی از سال ۹۲ تا به امروز موفق عمل کردند و در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ و انتخابات مجلس دهم جواب گرفتند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال ۹۸ نیز با اجماع پیش رفتند، چون شورای عالی سیاستگذاری به عنوان نماد حرکت جبهه‌ای اصلاح طلبان تصمیم گرفت و همه اصلاح طلبان نیز آن را پذیرفتند. اگر هم برخی احزاب به طور انفرادی یا جمعی کاندیدا معرفی کردند براساس مصوب شورای عالی سیاست گذاری بود.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان به طور قطع و یقین از تجربه شکست سال ۸۴ عبور کردند و دیگر به آن وضع برنخواهند گشت ادامه داد: البته اصلاح طلبان آسیب‌های جدی را متحمل شدند و حالا باید وضعیت خودشان را به لحاظ سرمایه اجتماعی بازسازی کنند. امروز آن‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند تکروی کنند و با معرفی نامزد انفرادی امید داشته باشند که موفق شوند.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات تأکید کرد: اگر امروز اصلاح طلبان همه سرمایه‌های خود را جمع کنند و حرکت جبهه‌ای را همچنان ادامه دهند، نیازمند معرفی کاندیدای واحد حداکثری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. ضمن آنکه باید برنامه‌ای قوی، جامع، عدالت محور و کارشناسی شده تهیه کنند که متضمن خروج جامعه از بحران باشد.

صوفی افزود: اصلاح طلبان باید کاری کنند کارستان تا بتوانند موقعیت و جایگاه خودشان را در حوزه سرمایه اجتماعی دوباره بدست بیاورند، این اتفاق تنها با حرکت جمعی و جبهه‌ای امکان پذیر است. اصلاح طلبان امروز اصلا در وضعیتی نیست که بتوانند با معرفی کاندیدا‌های متعدد و متکثر قدمی در عرصه انتخابات بردارند.