حضور در مدارس الزامی نیست. حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش: بله! هیچ کس اجازه ندارد که دانش آموزان را ملزم به حضور در مدرسه کند.

حجم ویدیو: 4.17M | مدت زمان ویدیو: 00:01:34