دلاوری مجری تلویزیون: پراید کیلویی چند؟! مجری تلویزیون با انتقاد از کیفیت تولید پراید، این خودرو را محصول بیست سال پیش کشوری دیگر نامید.

حجم ویدیو: 7.93M | مدت زمان ویدیو: 00:05:14