روحانی در جلسه هیئت دولت درباره تامین آب آشامیدنی کشور گفت: دولت برای 8 میلیون روستایی آب نوشیدنی پایدار تامین کرده است.

حجم ویدیو: 5.39M | مدت زمان ویدیو: 00:03:06