سخنرانی ویدئوکنفرانسی رهبر انقلاب در آیین تجلیل و تکریم سراسری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت آغاز شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 مهمترین بخش بیانات رهبرانقلاب به شرح زیر است:

* امروز را روز تکریم دفاع مقدس قرار دادند و بسیار کار بجایی است.

* تکریم این پیشکسوتان وظیفه حتمی و ملی ماست.

*  ما کِی میتوانیم اهمیت و عظمت رزمندگان را درست تشخیص بدهیم؟

* آن وقتی  عظمت کار معلوم میشود که عظمت عرصه و میدان را بتوانیم تشخیص بدهیم.

* عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس.

* باید آنچه را که حقیقت است گفت؛ تحریف امر جدی و خطر بزرگی است و دست تحریف وجود دارد.

* هدف اصلی جنگ افروزان، در هم کوبیدن نظام اسلامی و انقلاب بود.

* طرف اصلی جنگ ما صدام نبود بلکه آن‌ها صدام را پیش انداختند.

* نه تنها آمریکا، شوروی، کشورهای اروپای غربی، کشورهای اروپای شرقی و ناتو با ما در جنگ بودند.

* حمایت امریکا از صدام نگرانی از تشکیل یک حکومت دینی بود.

* اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد آمریکا و عراق قبل از شروع جنگ با هم توافقاتی داشتند.

* از لحاظ ابزارهای نظامی در نهایت شدت و تنگدستی بودیم، امکاناتمان بسیار کم بود و بسیاری از آنها برای کسانی که مسئولیت پیدا کرده بودند شناخته شده نبود.

* سپاه هم به کلی فاقد امکانات بود، دشمن اینها را میدانست و به حمله تشویق می‌شد.

* بعضی تعجب می‌کنند که چگونه یک پیرمرد هشتاد و چندساله میتواند نیروهای نظامی را رهبری کند؟

* اتفاقات نشدنی را امام (ره) با قاطعیت دستور به انجام آن می‌داد مثل شکستن حصر آبادان، آزادی خرمشهر، آزادی سوسنگرد و ...

* در آن زمان که صدام خرمشهر را گرفته بود امام فرمودند خرمشهر باید آزاد شود و کار های غیر ممکن را امام به همراه نیرو های مسلح ممکن ساختند.

* شخصیت و نفوذ معنوی، صداقت و معصومیت امام در بیان، برهمه آشکار بود.

* دشمن جنگ را  با هدف ساقط کردن نظام اسلامی به راه انداخت تا دستگاه حکومت وابسته و ضعیف را بر سر کار بیاورد اما شکست خورد.

* همه قدرت ها ۸ سال همه توانشان را در مقابل جمهوری اسلامی قرار دهند آخرش هم هیچ غلطی نتوانستند انجام دهند پیروزی از این بزرگتر؟

* در جنگ های یکی دو قرن اخیر ایران همواره شکست خورده حتی در جنگ های بین الملل اول و دوم که ایران اعلام بی‌طرفی کرد اشغال شد.

* سران سه کشور بدون اطلاع و اجازه پادشاهان بی‌عرضه وارد ایران شدند و شاه به جلسه آنها رفت و تحقیر شد.

* دفاع مقدس یکی از عقلانی ترین کارهای ملت ایران بود.

* قبول قطعنامه که امام از آن به عنوان جام زهر یاد کردند، مدبرانه بود. ما از نزدیک شاهد وقایع بودیم و میدیدیم.