سخنگوی شورای نگهبان از تایید مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد.