جمعی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن، به 12 استان نماینده اضافه شده و برخی حوزه‌های انتخابیه نیز تفکیک می‌شوند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366/1/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعلام وصول شد.

در این طرح به 12 استان نماینده اضافه شده و برخی حوزه‌های انتخابیه نیز تفکیک می‌شوند.

بر این اساس، در صورتی که طرح مزبور تصویب و نهایی شود به استان‌های آذربایجان شرقی،‌ اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد یک یا چند نماینده اضافه خواهد شد و همچنین برخی شهرستان‌ها همچون آران و بیدگل از کاشان تفکیک شده و برای هر کدام نماینده‌ای جداگانه انتخاب خواهد شد.

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366/1/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای 16 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در راستای اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر ده سال یک بار با توجه به عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و غیره میت‌واند تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود و از آنجا که آخرین افزایش در سال ۱۳۷۸ بوده است لذا می‌توان نسبت به افزایش نمایندگان اقدام کرد و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و مسائل جغرافیایی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی با اتکاء مشورت با مجامع استانی و براساس لایحه قبلی دولت، پیشنهادهای کارشناسی حوزه‌های مختلف و بررسی‌های انجام شده طرح زیر پیشنهاد می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366/1/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

1- استان آذربایجان شرقی:

ماده واحده - محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه ((مراغه و عجب شیر)) تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می‌یابد.

۲- استان اصفهان:

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان اصفهان، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف- حوزه ((آران و بیدگل)) منطبق بر حوزه جغرافیای شهر آران و بیدگل، بخش مرکزی، بخش برزک و بخش کویرات با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌شود.

ب- نام حوزه انتخابیه ((کاشان و آران و بیدگل)) به حوزه ((کاشان)) اصلاح می‌گردد.

پ - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((اصفهان)) از پنج نفر به شش نفر افزایش می‌یابد.

۳- استان البرز:

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان البرز حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه ((کرج ، فردیس، اشتهارد و آسارا)) تعداد نمایندگان این حوزه از دو به سه نفر افزایش می‌یابد.

۴- استان بوشهر:

با افزایش یک نماینده تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه ((بوشهر، گناوه و دیلم)) تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می‌یابد.

۵ - استان تهران:

با افزایش سه نماینده به تعداد نمایندگان استان تهران، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((شهریار، قدس و ملارد)) از یک نفر به دو نفر افزایش می‌یابد.

ب - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((رباط کریم و بهارستان)) از یک نفر به دو نفر افزایش پیدا می‌کند.

پ - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((ورامین قرچک و پیشوا)) از یک نفر به دو نفر افزایش پیدا می‌کند.

۶- استان خراسان جنوبی:

با افرایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان خراسان جنوبی، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - حوزه انتخابیة ((طبس و بشرویه)) منطبق بر حوزه جغرافیائی شهرستان طبس شامل شهر طبس، بخش مرکزی، بخش دستگردان بخش دیهوک و شهرستان بشرویه شامل شهر بشروی، .شهر ارسک، بخش مرکزی، بخش ارسک با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌شود.

ب- نام حوزه انتخابیه ((فردوس، سرایان، طبس و بشرویه)) به ((فردوس وسرایان)) اصلاح می‌شود.

7- استان خوزستان:

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان خوزستان، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف- حوزه انتخابیه ((باغملک و هفتگل)) منطبق بر حوزه جغرافیائی شهرستان باغملک شامل شهر باغملک، شهر قلعه تلویزیون، شهر صیدون و شهر میداود و بخش مرکزی، بخش صیدون، بخش میداود و شهرستان هفتگل شامل هفتگل، بخش مرکزی، بخش رغیوه به مرکز شهر باغملک با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌شود.

ب- نام حوزه انتخابیه ((ایذه و باغملک)) به ((ایذه)) اصلاح می‌شود.

۸- استان کرمان:

با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان کرمان حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه ((بم، ریگان، فهرج و نرماشیر)) تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می‌یابد.

ب- با اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه ((جیرفت و عنبرآباد)) تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می‌یابد.

9- استان مازندران:

با اختصاص یک نماینده تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((آمل)) از یک نفر به دو نفر افزایش می‌یابد.

۱۰- استان هرمزگان:

با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان هرمزگان حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد)) از یک نفر به دو نفر افزایش می‌یابد.

ب - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر)) از سه نفر به چهار نفر افزایش می‌یابد.

۱۱- استان همدان:

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان همدان، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - حوزه انتخابیه ((کبودرآهنگ)) منطبق بر حوزه جغرافیائی شهرستان کبودرآهنگ، شهر کبودرآهنگ، شهر شیرین سو، شهر گل تپه، بخش مرکزی، بخش شیرین سو، بخش گل تپه با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌شود.

ب- نام حوزه انتخابیه ((بهار و کبودرآهنگ)) به ((بهار)) اصلاح می‌شود.

۱۲- استان یزد:

 با افزایش دو نماینده به تعداد نمایندگان استان یزد، حوزه‌های انتخابیه آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ((یزد و اشکذر)) از یک نفر به دو نفر افزایش می‌یابد.

ب- حوزه انتخابیه ((خاتم و ابرکوه)) با اختصاص یک نماینده ایجاد می‌شود.

پ- نام حوزه انتخابیه (مهریز، ابر کوه، بافق بهاباد و خاتم) به ((مهریز بافق وبهاباد)) اصلاح می‌شود.

حسن نوروزی - روح اله ایزدخواه - مجید نصیرائی - احمد حسین فلاحی - عبداله ایزدپناه - على رضائی - رضا حاجی پور - حسین میرزائی - حسن رزمیان مقدم - سیدکاظم دلخوش اباتری - رضا آریان پور - على على زاده - محمدتقی نقدعلی - مرتضی آقاطهرانی - غلامحسین رضوانی - روح اله نجابت