در حالی که سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به طرح مجلس برای ورود این شورا به انتخابات شوراها می‌گوید شورای نگهبان وظیفه‎ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفه‎ای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد. استنباط اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از صحبت‌های کدخدایی این است که شورای نگهبان درخواست مجلس برای همکاری در انتخابات شوراها را رد نکرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اوایل آغاز به کار مجلس یازدهم بود که رئیس کارگروه اصلاح قانون انتخابات شوراها از اصلاح قانون انتخابات شوراها خبر داد. ابوالفضل ابوترابی در توضیح و تشریح روند این اصلاحیه گفت که براساس این اصلاحیه کمیسیون ملی انتخابات مرکب از شورای نگهبان، قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

اشاره عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به اینکه کمیسیون ملی انتخابات کار نظارت بر صلاحیت اعضا و کاندیداها شوراها را بر عهده دارد، خبر از آن داشت که در صورت تصویب این طرح، علاوه بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها نیز متوجه شورای نگهبان می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این اقدام مجلس، با بیان اینکه شورای نگهبان وظیفه‎ای در انتخابات شوراها ندارد، به صراحت پیشنهاد مجلس برای حضور شورای نگهبان در کمیسیون ملی انتخابات را رد کرد. عباسعلی کدخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان با تحمیل وظیفه جدید به این شورا مخالف است، از مخالفت این نهاد نظارتی با طرح پیشنهادی مجلس در مورد انتخابات شوراها خبر داد و گفت که ما پیغام دادیم شورای نگهبان وظیفه‎ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند، وظیفه‎ای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد.

کدخدایی طرح پیشنهادی مجلس در رابطه با کمیسیون ملی انتخابات را برخلاف قانون اساسی خواند و تاکید کرد که شورای نگهبان وظیفه‎ای در انتخابات شوراها ندارد. سخنگوی شورای نگهبان در نهایت رجوع به قانون عادی را به عنوان راه حل پیشنهادی برای رفع اشکالات انتخابات شوراها، به مجلس پیشنهاد کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات کدخدایی در رابطه با اینکه شورای نگهبان وظیفه‎ای در انتخابات شوراها ندارد، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: مجلس انتخابات شوراها را انجام می‌دهد و مسئولین نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، برعهده مجلس است.

محمدصالح جوکار از جلب همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله شورای نگهبان، برای انتخابات شوراها خبر داد و تصریح کرد که مجلس  همکاری دستگاه‌های دیگر را پیگیری می‌کند، نه مشارکت را.

این نماینده مجلس به احتیاج این نهاد به همکاری سایر دستگاه‌ها برای برگزاری انتخابات شوراها، تاکید کرد و اظهار کرد که بحث مشارکت نیست، بحث همکاری است آن هم به دلیل اینکه برای انتخابات شوراها به بانک اطلاعاتی نیاز داریم، لذا برای دسترسی به بانک اطلاعاتی به همکاری شورای نگهبان و سایر دستگاه‎ها نظیر قوه قضائیه و وزارت کشور، نیاز داریم.

جوکار در واکنش به اینکه کدخدایی خطاب به مجلس گفته برای ما وظیفه تعیین کنید، رد می‌کنیم، گفت: برای کسی وظیفه تعیین نکردیم چرا که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است. ما می‌خواهیم همکاری سایر دستگاه‌ها را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در رابطه با انتخابات شوراها وظیفه‌ای ندارد، اظهار کرد: شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس نظارت می‌کند. این سه مورد وظیفه شورای نگهبان است اما وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها هم، برعهده مجلس است.

در مجموع برداشت جوکار از صحبت‌های کدخدایی این است که شورای نگهبان درخواست مجلس برای همکاری در انتخابات شوراها را رد نکرده است.

عضو دیگر کمیسیون شوراها نیز بر صحبت‌های جوکار مبنی بر همکاری میان شورای نگهبان و مجلس در بحث انتخابات مجلس اشاره کرد و به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت صحبت‌های کدخدایی در مورد انتخابات شوراها به این معنی نیست که شورای نگهبان نخواهد با مجلس همکاری کند.

حسین محمد صالحی دارانی در توضیح تعاملات میان شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی تصریح کرد با توجه به اینکه نماینده شورای نگهبان در اکثر جلسات کمیسیون حضور دارد، پیشنهاد کمیسیون شوراها این بوده است که بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا، به هیئت نظارت واگذار شود و شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بررسی کند. اما این شورا به دلیل اینکه وظایف بسیار سنگینی دارد گفت که نمی‌توانیم بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها را برعهده بگیریم و عملا اجرا شدنی نیست.

نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مورد نوع همکاری شورای نگهبان با مجلس در بحث انتخابات شوراها گفت: شورای نگهبان اعلام کرده است که همه امکانات و ظرفیت‌هایی که در مناطق و شهرستان‌های مختلف داریم را می‎توانیم در اختیار مجلس قرار دهیم و کمک کنیم. از این منظر گفته می‌شود قول همکاری را دادند.

با اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه شورای نگهبان در انتخابات شوراها وظیفه‎ای ندارد انتظار می‌رفت کمیسیون ملی انتخابات که شورای نگهبان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده آن بود، کنسل شود، اما صالحی دارانی ضمن رد کنسل شدن این کمیسیون خاطرنشان کرد که خیر کمیسیون ملی انتخابات کارگروه و زیر مجموعه کمیسیون شوراها است که در حال بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، است.