سخنگوی ستاد انتخاباتی عارف در سال 92، حسن روحانی را متهم به بی‌وفایی کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رسولی که عضو شورای شهر تهران است، در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشت: در حالی که در سال پایانی ریاست جمهوری آقای حسن روحانی هستیم اصلاح‌طلبان باید مسئولیت حمایت تاریخی خود از روحانی را بپذیرند.

جریان اصلاحات که یکی از شعارهای اساسی آن شفافیت و راستگویی است باید مسئولیت فراهم آوردن رأی به روحانی را هم در عصر حاضر و هم در افق تاریخ معاصر بپذیرد اما اینکه آیا تمام مسئولیت رسیدن کشور به چنین نقطه‌ای اولاً برعهده شخص آقای روحانی است و ثانیاً اینکه نقش جریان مقابل که با همصدایی خود با دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای خود نسبت به دستاوردهای برجام چه کارشکنی‌هایی را انجام داد، چه بوده نیز مهم است. چه‌بسا در صورتی که چنین فاکتورهایی وجود نداشت امروز کشور در این شرایط نبود. با این حال نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی نقد جدی وارد است.رئیس‌جمهور می‌توانست عمل کند.

رسولی ادامه داد: آقای روحانی از جهت وفای به‌عهده به رأی اصلاح‌طلبان بی‌وفاترین نامزد یک جریان سیاسی بوده و هست! بدون شک این صفت برای او در حافظه تاریخی و به ویژه بخش اصلاح‌طلب ثبت و ضبط خواهد شد. در این زمینه کافی است سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سایر افراد حاضر در اتاق فکر او را به یاد بیاوریم که مغرورانه نه تنها قدرشناسی نکردند بلکه پیروزی آقای روحانی را ناشی از نفوذ اجتماعی او دانستند و حتی به دنبال گفتمان‌سازی برای رئیس‌جمهور تحت عنوان گفتمان اعتدال بودند. به ویژه در دوره دوم روحانی از وعده‌های شبه‌اصلاح‌طلبانه خود بسیار دور شد و شاهد بودیم این شکاف میان او و بدنه اجتماعی بسیار عمیق شد و توسعه پیدا کرد.

وی افزود: نگارنده سخنگوی اصلاح‌طلبان نیست. اما تأکید دارم این جریان باید حتماً مسئولیت حمایت از آقای روحانی را بپذیرد کمااینکه باید مسئولیت لیست 21 نفره شورای شهر تهران را هم بپذیرد که اگر خدای نکرده در این دوره شاهد بروز اتفاقاتی بودیم اصلاح‌طلبان باید پاسخگو باشند.

در سال 92 دودستی نباید همه سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات بدون دریافت کوچک‌ترین ضمانت اجرایی تقدیم آقای روحانی می‌شد و این اشتباه قابل انکار نیست.

رسولی توضیح نداده که چرا سال 96 نیز طیف متبوع وی از روحانی حمایت کردند و گفتند ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم.