معاون اطلاع رسانی و ارتباطات دفتر رئیس جمهور به توهین یکی از نمایندگان به رئیس جمهور واکنش نشان داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علیرضا معزی، معاون اطلاع رسانی و ارتباطات دفتر رئیس جمهور در واکنش به توهین علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار به رئیس جمهور، در توئیتی نوشت: دهان دریدگی شاید چندصباحی شیوه سیاست ورزی باشد اما تا همیشه نشانه فرومایگی است. 

علیرضا معزی

گفتنی است؛ علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس در توئیتی نوشته بود:

علیرضا معزی