یک نماینده مجلس عراق در اظهارنظری از حمایت تهران از بغداد تمجید کرد.