سفیر کشورمان در صنعا در پیامی درگذشت خبرنگار یمنی را تسلیت گفت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسن ایرلو ،سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعا در پیامی توییتری به زبان عربی درگذشت محمد المنصور، خبرنگار یمنی را تسلیت گفت.

در پیام سفیر کشورمان آمده است: در نتیجه حصری که علیه یمن وضع شده است آن مرحوم نتوانست برای درمان سفر کند. او نمونه بیماران یمنی است که در رنج به سر می برند و در نتیجه بستن گذرگاه ها به طور روزانه می میرند.

حسن ایرلو در ادامه نوشت: آن مرحوم مواضعی قهرمانانه در مقابله با متجاوزان به ملت یمن به ثبت رساند و نقش سیاسی فعالی در حزب الحق و جنبش انقلابی در مراحل مختلف داشت.

ایرلو همچنین نوشت: او به عنوان یک شخص رسانه ای قلم و صدای خود را در دفاع از محور مقاومت و در راس آن قضیه فلسطین به کار گرفت. از خداوند می خواهیم که او را قرین رحمت خویش قرار دهد.