داریوش قنبری فعال اصلاح طلب درباره پیش‌بینی روش و استراتژی حضور اصول‌گرایان در انتخابات آتی می‌گوید: «در حال حاضر جریان اصول‌گرا یک کاندیدای اصلی و چند کاندیدای زاپاس خواهد داشت.