یک نماینده مجلس با اشاره به انتخابات 1400 گفت: ما باید با مردم آشتی کنیم که مثل مشارکت 42درصدی یا 18درصد انتخابات مجلس درشهرستان‌ها و تهران نشود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

غلامرضا نوری قزلچه نماینده مجلس با اشاره به تصویب طرح«اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها» در مجلس گفت: ساختار سیاسی در کشور ما به گونه‌ای است که معمولا اختلاف نظر بین مجلس و دولت وجود دارد وتا حدودی هم این معنا خوب است. اینکه بگویم همه باید مثل هم فکر کنند درست نیست.

نماینده مردم بستان آباد (آذربایجان شرقی) در مجلس افزود:این تفاهم عمومی ما را در رسیدن به اهداف‌مان در مراودات بین المللی بسیار کمک کننده است.  به همین دلیل نیز خبرگان قانون اساسی در هنگام تدوین قانون اساسی هوشمندی به خرج دادند و یکسری اصول مترقی را قید کردند در این حوزه‌ها برخی از اختیارات را در ذیل اصل 110 به رهبری دادند و یکسری هماهنگی ها را نیزدر اصل 176 به شورای عالی امنیت ملی سپردند که این هماهنگی ها آنجا صورت گیرد تا اینها باعث شود که صدای متحد از کشور به بیرون مخابره شود و این به قدرت مواضع و چانه زنی های دیپلماسی ما  بسیار کمک می کند.

وی در پاسخ به این مطلب که "برخی معتقدند طرح هسته ای مجلس به دلیل نگرانی تندروها از مذاکره بایدن با دولت روحانی و احتمال برگشت آمریکا به برجام" است گفت: اگر بخواهیم از حالت حقوقی طرح خارج شویم و  نگاه سیاسی به موضوع داشته باشیم باید بگویم این طرح بیشتر مصرف سیاسی داشت. اینکه دست و بال دولت کاملا بسته شود و اگر فضا و فرصت های در سطح بین المللی باز شود  و ما نتوانیم از آنها استفاده کنیم، به ضرر ملت است و نمی شود ما با این رفتارها اهداف 1400 را تعقیب کنیم.

این نماینده مجلس افزود: بلکه اهداف 1400 را باید با مشارکت مردم در انتخابات باشد. ما باید با مردم آشتی کنیم که مثل مشارکت 42درصدی یا 18درصد انتخابات مجلس درشهرستان‌ها و تهران نشود، باید اعتماد مردم را جلب کنیم که در صحنه حضور داشته باشند، اگر می خواهیم کار برای منافع خودمان نباشد باید بروی مشارکت و رضایتمندی مردم کار کنیم.