مجلس پنج مقام دولتی از جمله معاون اقتصادی رئیس‌جمهور‌، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای مربوطه در جریان واردات و ترخیص کالا را برای پاسخگویی در رابطه با چرایی تأخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور فرا خوانده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طی نامه کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد نهاوندیان - معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری - دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - همتی - رئیس کل بانک مرکزی - خاوازی - وزیر جهاد کشاورزی - رزم حسینی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - باید امروز عصر همزمان با ۲۹ آذرماه در محل کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شوند یا اینکه نماینده تام الاختیار و مطلع آنها در این جلسه شرکت کند.

این جلسه به دلیل بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی و اقدامات صورت گرفته در این رابطه و به ویژه چرایی تأخیر چند ماهه در ترخیص این کالاها تشکیل خواهد شد.

عدم تشکیل به موقع ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حل معضل ترخیص کالاهایی که بعضا تا شش ماه در گمرک معطل مانده بود، عدم تخصیص به موقع ارز به کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی، ثبت سفارش بی‌ضابطه خارج از نیازهای کشور و همچنین حذف الزام به ثبت کد رهگیری تأمین ارز با مهلت سه ماهه بدون توجه به تبعات آینده در بازار ارز از محورهای مورد بررسی در این جلسه عنوان شده است.