بازار امروز شاهد ثبات قیمت دلار است که ۲۵,۶۵۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان ارزش گذاری شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت دلار امروز در بازار ثبات را تجربه کرد، قیمت یورو اما کاهش و پوند افزایش یافت.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۶۵۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۲۵,۳۳۹ (بیست و پنج هزار و سیصد و سی و نه ) تومان به ۲۵,۳۰۸ (بیست و پنج هزار و سیصد و هشت ) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۱۳ درصدی، از ۳۱,۴۳۹ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و نه ) تومان به ۳۱,۰۸۸ (سی و یک هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسید.

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۷۳ تومان افزایش، ۳۵,۰۱۸ (سی و پنج هزار و هجده ) تومان نرخ گذاری شد

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۴۱ درصدی، از ۷,۱۲۰ (هفت هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۷,۱۵۰ (هفت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۴۶۰ (سه هزار و چهارصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۲۰,۰۱۹ (بیست هزار و نوزده ) تومان به ۲۰,۱۱۱ (بیست هزار و یکصد و یازده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۱۱۰ تومان افزایش، ۲۰,۱۰۰ (بیست هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.