قیمت سکه امروز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۲،۱۰۰،۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید. طلا هم افت قیمت را تجربه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا، دلار و سکه است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱،۹۵۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۶۷ درصدی، از ۱،۲۱۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و ده هزار و چهارصد ) تومان به ۱،۱۷۹،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید.

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل، با ۱۳۷۰۰۰ تومان کاهش، ۵،۱۰۷،۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و هفت هزار) تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵،۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۲.۵۵ درصدی، از ۲۵،۶۸۲ (بیست و پنج هزار و ششصد و هشتاد و دو ) تومان به ۲۵،۰۴۴ (بیست و پنج هزار و چهل و چهار ) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲،۰۹۰ (سی و دو هزار و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۱ درصدی، از ۳۵،۳۳۴ (سی و پنج هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان به ۳۵،۴۸۰ (سی و پنج هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل، با ۹۰ تومان کاهش، ۷،۱۸۰ (هفت هزار و یکصد و هشتاد ) تومان نرخ‌گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۲۸ درصدی، از ۳،۵۳۰ (سه هزار و پانصد و سی) تومان به ۳،۵۲۰ (سه هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۷۳ درصدی نسبت به روز قبل، ۲۰،۵۴۰ (بیست هزار و پانصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل، با ۵۰ تومان افزایش، ۲۰،۳۹۰ (بیست هزار و سیصد و نود ) تومان نرخ‌گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۲،۱۰۰،۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۱.۶۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۷۹ درصدی، از ۶،۴۵۰،۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۶،۴۰۰،۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل، ۴،۲۰۰،۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۲،۴۰۰،۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.