رئیس جمهور #آمریکا در یک پیام ویدیویی شکست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را پس از چند هفته پذیرفت.