فرهاد مجیدی با انتشار این پست اینستاگرامی به درگذشت علی انصاریان واکنش نشان داد.