زاکانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اروپا نجنبد اسفند ماه با پروتکل الحاقی خداحافظی می کنیم.

حجم ویدیو: 3.34M | مدت زمان ویدیو: 00:01:41