آیت الله سید رضی علوی، پدر سید محمود علوی وزیر اطلاعات به دیار باقی شتافت.