مشاور حسن روحانی به اقدام امروز مجلس درباره برجام واکنش نشان داد.