قیمت سکه امروز کاهش را تجربه کرد و به ۱۱۰۵۰۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید، قیمت طلا در مقابل افزایش یافت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت ها امروز در پایان فعالیت بازار سیر کاهشی را دنبال کردند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۰۷۴۴۰۰ (یک میلیون و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۴۶۵۶۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵۱۸۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۲.۱۸ درصدی، از ۲۴۹۸۹ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد و نه ) تومان به ۲۴۴۵۶ (بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۴ درصدی، از ۳۰۸۶۶ (سی هزار و هشتصد و شصت و شش ) تومان به ۳۰۷۴۶ (سی هزار و هفتصد و چهل و شش ) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۴ درصدی، از ۳۵۶۲۱ (سی و پنج هزار و ششصد و بیست و یک ) تومان به ۳۵۴۸۲ (سی و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و دو ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۶۹۸۰ (شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان کاهش، ۳۳۹۰ (سه هزار و سیصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹۹۷۵ (نوزده هزار و نهصد و هفتاد و پنج ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۱۰۵۰۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶۳۰۰۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳۹۰۰۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۳۰۰۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.