سردار حاجیان گفت: قوانین کشور‌ها موانعی را در فرآیند استرداد ایجاد می‌کند و نبود قرارداد مشخص بین کشور‌ها یکی از موانع این اقدام است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره  برنامه های پلیس برای بازگردانی گردانندگان سایت های شرط بندی، اظهار کرد: استرداد، یک فرآیند سیاسی، قضایی و پلیسی است و فقط پلیس وظیفه نیست، پلیس وظیفه ردیابی، شناسایی و دستگیری را دارد و در اکثر پرونده‌ها هم موفق بوده است.

وی افزود: این که استرداد اتفاق می‌افتد و مقامات قضایی سایر کشور‌ها متهم را تحویل می‌دهند یک فرآیند سیاسی و قضایی است و علاوه پیگیری این موضوع از طرف دستگاه دیپلماسی، دستگاه قضا و پلیس هم باید پیگیری باشد.

سخنگوی ناجا گفت: در اکثر موارد، مدارک استرداد متهم برای سایر کشور‌ها ارسال می‌شود، اما قوانین کشور‌ها موانعی را ایجاد می‌کند به عنوان مثال نبود قرارداد استرداد بین کشور‌ها یکی از موانع این اقدام است.

سردار حاجیان با اشاره به اینکه افرادی که فرآیند استرداد آن‌ها موفقیت آمیز بوده است در کشور‌های همسایه ساکن بودند، خاطرنشان کرد: پلیس هنگامی که اعلان قرمز صادر می‌کند به این معناست که تعقیب متهم را در سطح جهان می‌خواهد پیگیری کند و از تمامی کشور‌ها این متهم را برای استرداد درخواست می‌کند.