بایدن بارها رشته افکارش را گم و پرسش های خبرنگاران را فراموش کرد و به شدت به یادداشت های همراهش، وابسته بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یک تارنمای آمریکایی در باره نخستین نشست خبری و مطبوعاتی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور نوشته است که او بارها رشته افکارش را گم و پرسش های خبرنگاران را فراموش کرد و به شدت به یادداشت های همراهش، وابسته بود.

بایدن در این نشست ۶۲ دقیقه ای تنها به ۱۰پرسش پاسخ داد و بارها از یادداشت های همراهش کمک گرفت.

این یادداشت های بایدن افزون بر مفاد سخنان افتتاحیه اش،  شامل موضوعات مهم بود که احتمال پرسش خبرنگاران در باره آنها، وجود داشت.