برخی منابع سعودی از ربوده شدن "وطن" دختر صالح الشیحی خبرنگار سعودی مخالف نظام آل سعود خبر دادند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گفته برخی رسانه های سعودی مخالفT برخی کاربران سعودی از سرنوشت وطن پس از توقف حساب وی در توییتر به دلائلی نامشخص سوال کردند.

صفحه شخصی زندانیان عقیدتی نیز از توقف حساب توییتر وطن دختر صالح الشیحی به دلائل نامشخصی خبر دادند.

زندانیان سیاسی از توقف حساب توییتری خانم سلوی الشهری همسر محمد العتیبی حقوق دان زندانی نیز خبر دادند که دلائل آن هنوز نامشخص است

صفحه های شخصی حقوق دانان و مخالفان درباره سرنوشت سلوی الشهری و وطن الشیحی نیز سوال کردند که آیا نظام سعودی آنان را بازداشت کرده و به ویژه که مشخص نیست کجایند و هیچ کس درباره آنان چیزی نمی داند