محمد جواد ظریف که به تاشکند سفر کرده با همتای ازبکستانی خود دیدار و گفت‌وگو کرد.