وزیر خارجه کشورمان با همتای قزاقستانی خود دیدار کرد.