صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: سخنان ظریف چیز تازه‌ای نداشته و حرف‌هایی زده که همه می‌دانستند.