یک عضو جبهه پایداری درباره تحرکات انتخاباتی این جریان اصولگرایی گفت: ما با آقایان رئیسی، نیکزاد، رستم قاسمی، محسن رضایی، موحدی کرمانی، صدیقی، جلیلی، مصلحی، میرکاظمی، داوودی و سلیمانی جلسات هم اندیشی داشتیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

انتخابات نزدیک است و جریان‌های سیاسی همه تلاش خود را برای ایجاد وحدت می‌کنند. در جریان اصولگرایی نیز تمرکزها بر همین امر است و در این میان رویکرد طیف پایداری نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تلاش‌های شورای وحدت و اصراری که به کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی وجود داشت، گمان می‌شد که در این انتخابات حداقل احتمال ساز ناکوک زدن پایداری وجود ندارد. رفته رفته اما با تردیدهایی که در باره کاندیداری رئیس قوه قضاییه ایجاد شد و جدی شدن کاندیداتوری افرادی مثل سعید جلیلی، نگرانی‌ها برگشت. شاهد آنکه همین چند روز قبل «نامه نیوز» از احتمال کاندیداتوری همزمان رئیسی، قالیباف و جلیلی نوشته بود و در پی آن شاهد برخی اقدمات و اظهارات پایداری هستیم که گزاره اختلاف را روی میز برمی‌گرداند. اظهارات و اقداماتی که همین امروز روزنام «اعتماد» با اشاره به آن از شکاف بین اصولگرایان در آستانه انتخابات نوشته است.

شاهد دیگر نیز رونمایی پایداری از نامزدهای احتمالی خودش است. علی خضریان، در گفت‌وگویی با «ایسنا» گفته است: « جبهه پایداری به دنبال این است که هم برای انتخاب اصلح تلاش کند و هم زمینه وحدت گفتمانی نیروهای انقلاب را فراهم کند. چرا که جریان انقلاب در شرایطی قرار گرفته که برای انتخابات پیش رو بیش از اینکه وحدت را ابزاری برای رسیدن به قدرت کند، باید برای رسیدن به گزینه اصلح و تکلیفی که بر عهده اش است تلاش کند.»

این عضو جبهه پایداری می‌دهد: «برای همین جبهه پایداری مدلی را طراحی کرده که چهار مرتبه دارد. در مرتبه اول نیروهای انقلاب نباید هم را تخریب کنند. در واقع ابتدای وحدت این است که به سمت تخریب نرویم و فضای سیاسی را علیه هم متشنج نکنیم. مرتبه دوم این است که برای رسیدن به گزینه اصلاح شاخص ها را بر اساس گفتمان انقلاب و فرمایشات امام و رهبری تعیین کنیم، شاخص ها را شناسایی و حول آن وحدت کنیم و نهایتا این را در افکار عمومی به عنوان شاخص درست ترویج کنیم. ما الان این شاخص ها را احصا کرده و روی آن اصرار داریم و معتقدیم که باید در گام اول این شاخص ها را ترویج کنیم. ... مرتبه سوم وحدت این است که در انتخابات هایی مثل شورای شهر که گزینه ها بیش از یک نفر است توجه داشته باشد که وحدت صفر و صدی نیست لذا تا هر جا که می توانند به اشتراک برسند عمل کنند. مثلا از ۲۱ عضو شورای شهر اگر در مورد ۱۰، ۱۵ یا ۱۸ نفر هم به وحدت برسند باید در این مسیر حرکت کنند. البته این میزان هر چه بیشتر باشد بهتر است.  همچنین باید منیت و نگاه درون حزبی را کنار گذاشت و افراد اصلح را شناسایی و روی آنها وحدت کرد. گام بعدی رسیدن به گزینه اصلح واحد و یا لیست واحد است که این مرتبه نهایی وحدت است اما اگر این مراحل طی نشود ما نه تنها به وحدت نمی رسیم بلکه اگر وحدتی هم شکل بگیرد متزلزل و شکننده خواهد بود.»

وی با اشاره به دیدار، جلسات و گفت وگوی جبهه پایداری با تعدادی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و یا افراد دارای نقش موثر در انتخابات گفت: «در این راستا ما با آقایان رئیسی، نیکزاد، رستم قاسمی، محسن رضایی، موحدی کرمانی، صدیقی، جلیلی، مصلحی، میرکاظمی، داوودی و سلیمانی جلسات هم اندیشی داشتیم و مباحثی را در خصوص موضوع وحدت گفتمانی و ضرورت های انتخابات آتی به بحث گذاشته ایم.

خضریان اضافه کرد: همچنین در مورد انتخابات شورای شهر هم در حال ارزیابی کسانی هستیم که مراتب ابتدایی را در ارزیابی ها در حوزه حکمرانی شهری با نگاه به عدالت طی کردند تا نهایتا جریان انقلاب در انتخابات شورای شهر در تهران و کل کشور به لیست اصلح برسد